Andra fina trädgårdar

Engelsk park är en stil som är vanlig i parker och slott. Typiskt engelska parker är lummig grönska, med skarpa kontraster vad gäller ljus och skugga. Man undviker räta linjer och försöker få fram mjukare och mer naturliga former. Vanligt i engelska parker är dalsänkor, mjuka kullar och slingrande bäckar. Där finns även högvälvda broar och långa vackra utsikter. Exempel på engelska parker finns att se bland annat vid Strömsholms slott, Drottningholms slott samt Bellevueparken i Stockholm.

Zenträdgårdarna härstammar från Japan. Namnet zenträdgård, som är den västerländska benämningen, kommer sig utav att trädgårdarna härstammar från zentemplen. Typiskt en zenträdgård är grus, sand och sten, blandat med gräs och mossa eller andra naturobjekt. Trädgårdarna är kända för sin lugnande inverkan på betraktare. Man krattar ofta sanden i trädgårdarna för att de ska efterlikna vågor. De utplacerade bergen ska symbolisera ”berg”. Eftersom att trädgårdarna inte behöver vattnas är de väldigt lättskötta. Den mest berömda trädgården finns i ett gammalt zentempel i Kyoto, Ryoanji.

Vinterträdgårdar är trädgårdar belägna inomhus. Det är vanligtvis en utbyggnad av huset i glas som är isolerad mot kylan och har en behaglig temperatur för växter att leva i och för dig att spendera tid i, även på vintern. Med andra ord kan du njuta av trädgården året runt. Växterna i en vinterträdgård är ofta planterade i krukor men det händer att dem flyttas ut på sommaren.

Koloniträdgårdar är en bit mark som delats in i många små delar, så kallade kolonilotter. Numera har man en kolonilott som en ren nyttoträdgård eller som en prydnadsträdgård. Det är även vanligt att man har ett litet redskapsskjul på sin lott. De kom till under 1800-talet då städerna var trånga och det var dåligt med mat. Då ville stadsborna ha möjlighet att kunna odla sin egen mat för att hålla nere kostnaderna.

Speak Your Mind