Odla i lådor

Odla i lådor

DSCN0123Odlings lådor är bra när man har mindre land att odla grönsaker och blommor. De hålla bort ogräs från din trädgårdsjord, förhindra markkompaktering, ger bra dränering och fungera som en barriär mot skadedjur som sniglar och snäckor. Sidorna håller din värdefulla trädgårdsjord på plats så att den inte tvättas bort under kraftiga regn. I många regioner kan man plantera tidigare under säsongen eftersom marken är varmare och bättre dräneras när den är över marknivån.