Ekologiska fröer

Idag finns ett stort utbud av ekologiska fröer. Alla växter finns dock inte som ekologiska fröer, men det tillkommer hela tiden nya. För att ett frö ska få kallas ekologiskt krävs det att det godkänts av IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements). Bland annat ska jorden där växterna odlas vara helt fri från bekämpningsmedel och den ska ha varit det under minst 5 år. Växterna ska även ha hanterats manuellt, exempelvis vid sådd, ogräsbekämpning och skörd.  Fröerna ska även endast ha transporterats i godkända förpackningar.

Så köper du ekologiska frön till din trädgård som är godkända så vet du med säkerhet vad du får.

Speak Your Mind