Ekologiska grönsaker

När man väljer att odla grönsaker ekologiskt är det rätt mycket man måste tänka på. Det gäller att planera noga, inte slarva och att göra rätt saker i rätt tid. Även kunskap inom området är viktigt för en lyckad skörd.

Ogräsrensning ska göras i tid. Om det inte görs i tid kan det leda till att det förökar sig okontrollerat och man får dubbelt så mycket att rensa. Har man en mindre odling hemma i trädgården så kan man täcka jorden med gräsklipp. Det skyddar mot ogräs och uttorkning samtidigt som det gödslar jorden och skyddar mot vissa skadedjur.

Man ska växla vad man odlar då och då. Det kallas för växföljd. Det innebär att man växlar vad man odlar så att näringen i jorden ska räcka till alla grödor. Man säger att man växlar mellan ”närande” och ”tärande” grödor. Närande växter är baljväxter, så som klöver, bönor och ärtor. Medan dem växer samlar de kväve från luften. De flesta grönsaker är dock tärande, det vill säga att de kräver mycket näring från jorden medan de växer och lämnar inte mycket efter sig. Därför är det mycket viktigt att planera vad man odlar efter vad.

Jorden man odlar sina ekologiska grönsaker i ska vara bra och i god kondition så att mikroorganismer och daggmaskar kan förse grönsakerna med näring. Det är även viktigt att under torra perioder förse grönsakerna med vatten. Man kan undvika problem med sjukdomar och skadedjur om man ser till att grönsakerna får tillräcklig mängd vatten, lagom mycket näring, en bra växtföljd och framför allt en bördig jord.

Speak Your Mind