Lökar och knölar

För odling av olika lökar och knölar lämpar sig en mullrik sandjord bäst. Andra jordtyper går bra, huvudsaken är att de är luckra. Skorpbildande jord är dock olämplig då lök är känslig för syrebrist. Läget och jorden där du sätter dina lökar bör vara varm, detta är viktigt för att löken ska komma igång tidigt och avmogna i tid på hösten.

Lök går utmärkt att odla efter näringskrävande grödor då löken har ett litet näringsbehov. Odla dock inte lök tillsammans med andra grödor då den är känslig för konkurrens om ljus och näring.  Du planterar lök antingen genom att så frön eller att sätta sättlök. Lämpligt sådjup är 2-3cm om du väljer att använda frön, en sättlök sätter du så pass grunt att toppen kommer precis i ytan.

Ogräs är ett av de stora problemen vid odling av alla sorters lökar, då lök har en väldigt dålig konkurrensförmåga gentemot ogräs. Detta får du lätt bort för hand med hjälp av en hjulhacka. Det är mycket viktigt att få bort ogräset då det kan förstöra din skörd om det inte tas bort.

Speak Your Mind