Det ekologiska växthuset genomförde en frivillig likvidation

Det ekologiska växthuset genomförde en frivillig likvidation

Projektet var spännande och det var inte så att man startade från noll. Växthuset hade existerat ett bra tag och den lilla butiken var som gjord för det ekologiska konceptet. Intresset för ekologisk odling tycktes bara växa på orten så Anna bestämde sig för att göra slag i saken och skapa ett helt nytt företag med fokus på det ekologiska. Tanken var att både erbjuda faktiskt odling och aktiviteter för att lära andra mer om ekologi på ett spännande och engagerande vis. Tanken höll inte och ganska snart så beslutade Anna och hennes partner om att genomföra en frivillig likvidation för att begränsa förluster.

Frivillig likvidation blev bästa lösningen

Det tog inte så lång tid att inse att intresset för ekologisk odling inte var samma sak som en lukrativ verksamhet. Det här var något som man kanske borde ha undersökt bättre från start då tanken väcktes. Anna ångrar inte att de valde att avveckla bolag så snart. Det blev så tydligt att företaget inte skulle komma att ge goda förtjänster och att man hade gjort ett misstag då man valde att starta ab så snabbt. Med frivillig likvidation så blev förlusterna inte så farliga och det gick att betala tillbaka skulder med hjälp av de tillgångar som ändå fanns i företaget.

Anna vill fortsätta med odlingen

Anna tycker fortfarande att tanken om att skapa mer medvetenhet omkring ekologisk odling är lockande och hon har inte gett upp. Det blir antagligen inget nytt aktiebolag men hon ger redan kurser och ordnar med helgseminarium i växthuset vars nya ägare ser detta som en stor tillgång. Hon insåg att det var önskan om att sprida kunskap som var hennes fokus hela tiden och inte så mycket att sälja. Det var just detta som gjorde att verksamheten inte fungerade som företag.

Ett tips till andra som vill starta bolag

För Anna så blev det tydligt att hon kunde ha undvikit en frivillig likvidation av bolaget om hon hade tagit in råd innan det bildades. Istället för att köra på med den egna drömmen så borde hon ha visat affärsplanen för folk med gedigen kunskap om trädgård och odling såväl som affärsverksamhet. När hon väl valde att avveckla så sålde hon bolaget till en bolagsservice och det ledde till ett mycket bra samtal där hon insåg hur viktigt det är att bygga ett företag på en grund som är solid vad gäller affärer. Anna ger alla som vill starta bolag tipset om att börja med god planering och rådgivning. “Låt de som kan business och ekonomi sköta detta och de som kan odling och trädgård sköta detta”, det är Annas slutgiltiga ord om saken!