Vad är fördröjningsmagasin?

Vad är fördröjningsmagasin?

När det regnar kraftigt så kan man få två problem. Det ena är att det kan bli översvämning och det andra är att förorenat dagvatten kan hamna där man inte vill ha det. Med fördröjningsmagasin regnvatten kan ledas igenom så undviker man översvämningar, och man kan använda sig av speciell teknik för att också filtrera och rengöra regnvattnet innan det förs vidare ut i mark och jord. Ovanpå ett fördröjningsmagasin så kan man placera helt vanlig jord eller makadam, och har man bara använt sig av rätt beräkning och dimensionering för systemet så kan man räkna med att det kommer att sköta sig självt. Ibland så kan man kombinera den här typen av system med dagvattenmagasin och dagvattenkassetter för att få en optimal hantering av dagvattnet.

Fördröjningsmagasin i jord

När man ska installera fördröjningsmagasin så är det en stor fördel om de är gjorda av termoplast. Det är nämligen bra mycket enklare att jobba med komponenter som har tagits fram av plastgranulat, eller masterbatch som det ju också kallas för, och som kommer som färdiga delar med hjälp av formsprutning eller formgjutning. Förutom det faktum att plastverktyg av polyuretan är bra mycket lättare än betong så är det så att man med de komponenter som kommer från vår plastindustri på ett enklare vis kan lägga till viktiga reningssystem som ger en biologisk renande effekt. Det är oftast billigast att bygga fördröjningsmagasin som jordmagasin som man på ett naturligt sätt kan integrera med marken.